این دوره آموزشی به صورت کاملا عملی و کاربردی می باشد.
مهندس رشوند