در تلگرام رسمی شهر میلاجرد منتظر شما هستیم
عضویت در کانال تلگرام
بیان اخبار و مسائل و مشکلات شهر در قالب عکس فیلم صدا و خبر