متن زیر عین نامه ای است که از طرف یکی از خوانندگان میلاجرد خبر برای ما ارسال شده است  و در آن جمعی از مردم میلاجرد در اعتراض به عملکرد شورای اسلامی شهر میلاجرد مطالبی را بیان کرده بودند  و قرار بود بعد از جمع آوری امضاء برای استانداری مرکزی فرستاده شود . از سرنوشت نامه اطلاعی در دست نداریم که آیا به دست استاندار رسید یا خیر ؟فقط جهت اطلاع در میلاجرد خبر انتشار می دهیم


بسمه تعالي


استانداري محترم استان مركزي با سلام احترام همانطوركه مستحضريد شوراي اسلامي شهر ميلاجرد در تاريخ 2/9/86 كه شروع كار دوره سوم شورا مي باشد طبق قانون ، مراسم تحليف را انجام داده و امور محوله را قبول و عملاً وارد عرصه ي فعاليت شورايي گرديدند وليكن اعضاي شورا تحليف را به نيستان سپرده و انگار لغلغه زبان بوده و انگار گوش شنوا و چشم بينا جهت استماع و ديدن وظايف و حدود اختيارات نداشته كه در اين مجال به بعضي از عوامل نارضايتي مردم از شورا ذيلاً اشاره مي گردد.


1- وظيفه جامع و كلي شورا- بررسي شناخت كمبود ها و نارساييهاي اجتماعي فرهنگي ،آموزشي،بهداشتي،اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و ارائه طرحها پيشنهادها اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه ان به مقامات مسئول ذيربط مي باشد لذا اين شورا ها از امور عمومي جامعه اطلاع كامل و جامع ندارد . پتانسيلها را بررسي ننموده و نسبت به زيرساختها ي اوليه شهر و ايجاد بسترهاي مناسب بطور اصولي انديشه نكرده است.


2- ما مي دانيم و شما مسئولين محترم و دلسوز هم اذعان داريد كه علل عقب ماندگي ميلاجرد صرف نظر بعضي از مسائل امروزه عدم اتحاد در بدنه شوراي اسلامي شهر مي باشد. قرآن كريم انسان را دعوت به وحدت كلمه مي نمايد و اختلاف و تفرقه رادرشمار عذاب آسماني و زميني داشته است و پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) فرموده اند : الجماعة رحمه و الفرقه عذاب – وحدت و اتحاد باعث نزول رحمت و تفرقه و جدايي موجب عذاب است و امام علي (ع) فرموده اند : الجماعه بركه – اجتماع مايه بركت است و حضرت امام خميني (ره) با ايجاد اتحاد ميان آحاد مردم انقلاب اسلامي را به پيروزي رساندند جهت تاليف قلوب به منظور عمل به قرآن و رهنمودهاي پيشوايان دين حتي الامكان جلسات عمومي داير نموده و در كنار مردم حضور يافتند اينها منتخقين مردم هستند اما با روحيه اي قدرت طلبي و استبداگرانه باعث ايجاد دافعه و وازدگي در بين مردم شده و بجاي ايجاد اتحاد و همدلي در ميان تفاهم و همدلي ديرينه مردم را بر هم مي زنند كه در واقع كينه و كدورت و اختلاف از شورا نشات مي گيرد و برما ثابت گشته است كه در تركيب فعلي شورا تفاهم و همدلي به هيچ عنوان حاكم نخواهد گشت با انجام كارهايي از قبيل شايعه سازي آرامش رواني مردم را برهم زده و اذهان عمومي را مخدوش مي نمايند و باعث ايجاد شكافهاي مختلف در بين مردم گشته اند حتي فردي بر حسب وظيفه دين و ملي اقدام به تشكيل جلسه اي جهت ايجاد بين اعضاي شوراها مي نمايد او نيز در مضان اتهام قرار مي گيرد و منزلت و شان و فراتر از آن به حيثيت چنين شخصي لطمات جبران ناپذيري وارد مي نمايند .


3- انتظار مي رفت شورا با تعين مكاني ثابت و خارج از شهرداري و با برنامه اي مشخص به عنوان دفتر شوراي شهر كه يكي از درخواستهاي مردم شهر ميلاجرد همين موضوع است. جهت ارتباط با مردم اكرام ارباب رجوع و انجام امور مردم اقدام نمايد تا مردم آزرده خاطر و سرگردان نشوند كه انصافاً مردم در مضيقه هستند و كاملاً صحت تاييد و گواهي بعضي از نامه ها بيش از يك هفته تمام امور زندگي را را رها كرده تااينكه نامه خود را ممهور به مهر شورا نمايند با توجه به اينكه در واقع مردم ولي نعمت مسئولين هستند هرگاه مردم در اين زمينه زبان به شكايت مي گشايند اعضاي شورا به جاي اقدام مثبت جواب سربالا مي دهند اين ها منتخيين مردم هستند بايستي خادم مردم باشند نه آقا بالا سر .


4- برخوردهاي تبعيض آميز با مردم شديداً مورد اعتراض قرار گرفته و مردم از اين رفتارها رنج مي برند براي نمونه در خيابانهاي شهدا و ولي عصر عده اي عقب نشيني نموده و در قبال آن پروانه واحد تجاري يا آهن يا مصالح ديگر دريافت نموده اند يا براي عدهاي پروانه ساختماني صادر شده است در قبال عقب نشيني و در جوار همين ساختمانها عده اي از شهروندان اقدام به عقب نشيني نموده و املاك و اراضي خويش را رها نموده و از هيچگونه امتيازاتي برخوردار نشده اند و برخوردها عادلانه و بر مبناي قانون نيست چرا؟


5-  كسي نيست كه بگويد در شوراي شهر ميلاجرد چه خبر است شورا در مسائل شهرداري مداخله مي نمايد و چرا در طول 4 سال 5 مورد عزل و نصب شهردار صورت گرفته است آيا اين امر به ضرر مردم نيست  آيا نظر مهندس الياسي در رابطه با شهرسازي چه بود چرا از سوي شورا ترد شددرصورتي كه وي در استعفا نامه خود به وضوح به دخالت شورا در امور شهرداري اشاره نموده است ،استفاده بي مورد از ماشين آلات شهرداري به نفع خود و فضل و بخشش هاي فراوان از قبيل ماسه و سيمان به اطرافيان خود.


6-  بهسازي و آسفالت معابر شهر و بطور كلي بهبود عبورو مرور شهري نمو و عيني قابل توجهي ندارد و آهنگ ترميم معابر خيلي كند صورت مي گيرد چرا؟


7- نگاه شورا نگاه شهروند محوري نيست تا روحيه ي مشاركت پذيري مردم تقويت شود  شوراي ميلاجرد از مردم گريزان است و آواي مشاركت سر نمي دهد با مردم ارتباط مستقيم ندارد با بزرگان و ريش سفيدان نخبگان و فرهنگيان ، جوانان ،دانشجويان و دانش آموزان نشست صميمانه ندارند تا نظرات و پيشنهادات قاطبه مردم را بر پا شود چرا؟


8- شورا در كار شهرداري و پرسنل آن دخالت مي كند .


9-  شوراي ميلاجرد حقيقت و مصلحت را فداي منفعت مي كند


10- گام اول شورا ارتباط با مردم است شوراي اسلامي شهر ميلاجرد نسبت به اين امر هيچ اقدامي نكرده است چرا؟


11- در برابر انتقادات مردم صبور نيستند به جاي اصلاح خويش در برابر انتقادات شهروندان افراد منتقد را سركوب مي نمايند چرا؟


آيينه چون نقش تو بنمود راست                                    خود شكن آيينه شكستن خطاست


12- اينكه گفته اند خود كرده را تدبير نيست نمي تواند قاعده ي كلي باشد و بايد گفت از هر كجا ي ضرر برگردي منفعت است.


از طلا گشتن پشيمان گشته ايم                                      مرحمت فرموده ما را مس كنيد


لذا ما مردم ميلاجرد با كسب تجربه تلخ از دوره هاي تشكيل شورا و تحمل خسارات فكري،معنوي و مادي سنگين و جبران ناپذير و مشوه شدن چهره اين شهر در اذهان مسئولين و مردم اين منطقه و جلوگيري از ادامه اين روند نامطلوب و رنج آور و نجات از آن، از مسئولين محترم امر جهت اعاده حقوقمان خواستاريم كه نسبت انحلال شوراي اسلامي شهر ميلاجرد اقدام عاجل را مبذول فرماييد. 


 


اهالي شهر ميلاجرد


- رونوشت به: سازمان محترم بازرسي استان مركزي


- حفاظت اطلاعات شهرستان اراك


- فرماندهي انتظامي شهرستان كميجان


- كلانتري محترم بخش ميلاجرد