تالار گفتمان شهر میلاجرد
http://www.milajerd.com/forum/

اطلاعيه جذب نيروي قراردادي در دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي
http://www.milajerd.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=7848
صفحه 1 از 1

نويسنده:  atabaki [ چهارشنبه 15 آبان 1392, 4:46 am ]
موضوع پست:  اطلاعيه جذب نيروي قراردادي در دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي

 با تشکر از جناب آقای وحید عاشوری جهت ارسال این مطلب مفید و ارزشمند ، امیدوارم که مورد استفاده همشهریان عزیز قرار بگیرد.


به اطلاع مي رساند دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان مركزي قصد دارد تعداد 54 نفر در رشته هاي خدمات شامل   (خدمتگزار – راننده – آشپز )  جهت خدمت در واحدهاي تابعه در سطح استان مركزي را از طريق آزمون علمي و عملي جذب نمايد.


متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند در فاصله زماني 15/08/92 لغايت 25/08/92 جهت ثبت نام الكترونيكي به آدرس اينترنتي : http://www.arakmu.ac.ir مراجعه نمايند.اطلاعيه جذب نيروي قراردادي در دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك براي تامين نيروي انساني مورد نيازخود در واحدهاي تحت پوشش استان طبق مفاد دستور العمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي مصوب هيئت امنا دانشگاه در نظر دارد باستناد  مجوز شماره 1025/209/د مورخ 8/4/92 معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع و مصوبه  بند 8 صورتجلسه مورخ  10/6/92 هيئت رئيسه دانشگاه  تعداد  54   نفر از افراد واجد الشرايط را از طريق آزمون توانمنديهاي  عمومي  و تخصصي و گزينش به صورت  قراردادي  با در نظر گرفتن شرايط مندرج در آگهي به كارگيري نمايد.


. شرايط عمومي بكارگيري


1/1- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي


2/1- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف


3/1- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران)


4/1- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر


5/1- عدم سابقه محكوميت جزائي مؤثر


6/1- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانائي براي انجام كاري كه بكارگيري مي شود.


7/1- نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي بموجب آراء مراجع قانوني


8/1- داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت، پيماني و قراردادي دانشگاه و ساير دستگاههاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند.


9/1- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران


 


2. شرايط اختصاصي بكارگيري


1/2- داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداكثر 28 سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم (تا تاريخ انتشار آگهي)


تبصره – موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:


الف) داوطلباني كه در جبهه هاي نبردحق عليه باطل (از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل


ب) افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقود الاثرها و جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند شامل همسر ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا ميزان 5 سال


ج) آزادگان ، فرزندان شاهد ، جانباز 25% و بالاتر و آزادگاني كه حداقل يكسال سابقه اسارت دارند از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.


 


3- مدارك مورد نياز ثبت نام مقدماتي :


الف) تكميل برگ الكترونيكي  درخواست شغل با نهايت دقت و صحت


ب) رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 90000 (نود هزار ريال) به حساب شماره 2177865386005 (سيبا- شهيد شيرودي) بنام دانشگاه علوم پزشكي اراك  قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در امتحان توانمندي هاي عمومي و تخصصي داوطلبان استخدام (ايثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشند)


ج) يك قطعه عكس 4*3 كه بايستي متناسب با توضيحات سايت اينترنتي دانشگاه بانضمام فيش بانكي اسكن و ارسال شود.


2/3- مدارك مورد نياز پس از قبولي در مرحله اول امتحان بكارگيري :


داوطلبان قبول شده در مرحله اول آزمون بكارگيري موظف هستند مدارك ذيل را ظرف مدت  حداكثر 5  روز كاري پس از اعلام نتايج از سوي دانشگاه به همراه اصل مدارك به كارگزيني دانشگاه حضوراً ارائه و رسيد دريافت نمايند . دانشگاه موظف است كليه تصاوير مدارك را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نمايد.


-        اصل به همراه تصوير آخرين مدرك تحصيلي


-         اصل به همراه تصوير كارت ملي


-        اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه


-        اصل به همراه تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران)


-        اصل به همراه تصوير مدارك دال بر بومي بودن


-        اصل به همراه تصوير مدارك دال بر ايثارگري ، معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط


-        اصل به همراه تصوير ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت


تبصره : قبل از صدور حكم قراردادي اصالت مدرك تحصيلي ازمراجع ذيربط استعلام خواهدشد وتطبيق اوليه انجام شده دربند فوق ملاك قطعي بر اصالت مدارك نخواهد بود.


 


4.نحوه ثبت نام مقدماتي و مهلت ثبت نام:


1/4- متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند در فاصله زماني 15/08/92 لغايت 25/08/92 جهت ثبت نام الكترونيكي به آدرس اينترنتي : http://www.arakmu.ac.ir مراجعه نمايند.


2/4- به ثبت نام ناقص و ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود.


 


5.زمان توزيع كارت و برگزاري آزمون :


كارت ورود به جلسه آزمون توانمنديهاي عمومي از  روز سه شنبه مورخ 05/09/1392 لغايت  چهارشنبه مورخ 06/09/1392 از طريق سايت دانشگاه توزيع خواهد شد . همچنين زمان برگزاري آزمون در روز جمعه مورخ 08/09/1392 مي باشد و محل  برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت از طريق سايت باطلاع داوطلبان خواهد رسيد.


6. مواد امتحان:


1/7- امتحان توانمنديهاي عمومي شامل : 1- معارف اسلامي   2- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني    3- زبان و ادبيات فارسي    4-فناوري و اطلاعات     5-زبان انگليسي عمومي      6-رياضي و آمار مقدماتي ، و سوالات بصورت چهار گزينه اي و با ضريب 5/0 (نيم) طراحي خواهد شد. ضمناً نيم نمره منفي به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.


تبصره 1: اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف ميباشند و امتياز آن در ساير موارد امتحان توزيع ميشود.


 


7. تذكرات :


1/7- با توجه به تخصيص سهميه 25% به اداره كل بنياد شهيد استان مركزي و اعلام افراد واجد شرايط از طرف بنياد چنانچه افراد داراي شرايط سهميه 25% در آزمون شركت نمايند، امتياز ايثارگري براي آنان قابل احتساب نخواهد بود و مشابه افراد عادي با آنان عمل مي گردد.


2/7- از كل مجوزبكارگيري تخصيص يافته به دانشگاه، پنج ( 5‌) درصد سهميه استخدامي به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج ( 25) درصد و آزادگان زير يكسال اسارت وخواهران و برادران شهدا ء  اختصاص مي يابد، اين افراد مي بايست در آزمون شركت نمايند و به شرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب نمره آزمون توانمندي هاي عمومي به ترتيب نمره فضلي از پنج (5) درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود و  در شرايط مساوي انتخاب آنان بر اساس اولويت هاي قانوني ايثارگران مي باشد.


3/7- معلولين عادي بشرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب نمره آزمون توانمندي هاي عمومي به ترتيب نمره فضلي از سه ( 3) درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود .


 4/7 – بكارگيري افراد مازاد بر سهميه هاي بندهاي 2/7 و 3/7 كه از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت .


5/7 – تمامي باقيمانده سهميه جذب نيرو  به داوطلبان بومي در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي جذب به ترتيب نمره فضلي اختصاص مي يابد . بومي به افرادي اطلاق ميشود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند :


الف ) محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضا براي بكارگيري يكي باشد .


ب) حداقل دو مقطع تحصيلي ( ابتدايي ، راهنمايي ، و متوسطه ) را در محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد .


ج)فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتيكه محل 3 سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدايي ، راهنمايي و يا دبيرستان ) با محل مورد تقاضاي استخدامي يكي باشد نيز بومي تلقي ميشوند .


 


تبصره: بومي استان به فردي اطلاق مي گردد كه واجد يكي از شرايط ذيل باشد:


محل تولد وي يكي از شهرستان هاي استان به غير از محل جغرافيايي شغل مورد تقاضا باشد.


دو مقطع از سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و يا متوسطه خود را در يكي از شهرستان هاي استان به غير از محل جغرافيايي شغل مورد تقاضا گذرانده باشد.


فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح كه محل سه سال از سنوات تحصيلي آنها در مقاطع  ابتدايي، راهنمايي و يا متوسطه در يكي از شهرستان هاي استان به غير از محل جغرافيايي شغل مورد تقاضا باشد.


 


تبصره1 : در صورتيكه ظرفيت مورد نياز هر يك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي بكارگيري از بين متقاضيان بكارگيري بومي شهرستان تكميل نگردد ،پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومي استان وسپس متقاضيان غير بومي همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي آنان صورت مي پذيرد .


6/7 - شركت دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده  در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره وهمچنين مدارك معادل ممنوع مي باشد .


تبصره: به مدارك تحصيلي معادل ارائه شده توسط داوطلبان استخدام ترتيب اثر داده نخواهد شد.


7/7- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط  مندرج در آگهي است ، داوطلب ازانجام مراحل بعدي محروم خواهد شد .حتي در صورت صدور حكم قراردادي  ،حكم مذبور لغو وبلااثر ميگردد.


8/7- اخذ تاييديه مدارك تحصيلي متقاضيان بكارگيري در صورت پذيرفته شدن در آزمون ( حداكثر 2 ماه پس  از اعلام نتيجه ) الزامي است .


9/7- كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندي هاي عمومي ( 60% نمره آزمون) صرفاً به منزله تاييد صلاحيت عمومي  (در صورت صلاحديد دانشگاه با نظر هيئت رئيسه قابل تغيير مي باشد) بوده و هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان به منظور گزينش براساس اولويت نمرات آزمون توانمندي هاي عمومي و در مورد رشته هاي داراي آزمون توانمندي هاي تخصصي بر اساس مجموع نمره آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي با رعايت اولويت هاي مقرر صورت مي پذيرد.


10/7- انتخاب داوطلبان بكارگيري حد اكثر به ميزان 5/1 برابر ظرفيت و براي رشته هاي داراي آزمون توانمندي هاي تخصصي تاسه برابرظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره امتحان عمومي را كسب كرده اند به ترتيب نمره فضلي مجموع نمره آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي صورت مي گيرد .


تبصره 1: انتخاب افراد اصلي و ذخيره براي مشاغلي كه فقط آزمون عمومي دارند بر اساس نمره فضلي آزمون عمومي صورت مي پذيرد.


 تبصره 2: انتخاب افراد اصلي و ذخيره براي مشاغلي كه داراي  آزمون توانمندي هاي تخصصي مي باشند  بر اساس نمره فضلي آزمون توانمندي هاي تخصصي  صورت مي پذيرد


تبصره3: داوطلبان رشته شغلي راننده و آشپز  مي بايست در آزمون توانمندي هاي  تخصصي(آزمون عملي)  و مصاحبه شركت نمايند.


تبصره 4: :كليه مشاغل موجود در اين آگهي (راننده و خدمتگزار و تميزكار و ...) به عنوان مشاغل كارگري تلقي شده و پذيرفته شدگان آزمون مشمول  قرارداد قانون كار (تبصره 4 ماده 2 آيين نامه اداري استخدامي اعضاي غير هيات علمي دانشگاه ) مي باشند.


11/7-انتخاب نهايي پذيرفته شدگان امتحان پس از طي مراحل گزينش صورت خواهد گرفت .


تبصره1 : داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامي مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي در مهلت مقرر به هسته گزينش دانشگاه براي تكميل پرونده گزينشي مراجعه نمايند .در صورت عدم مراجعه در مهلت تعيين شده ( فهرست اسامي آنان از سوي هسته گزينش به كارگزيني دانشگاه اعلام مي شود )كارگزيني دانشگاه موظف است با اعلام كتبي به آدرس اعلام شده در فرم ثبت نام به فرد متقاضي ، موضوع  مراجعه وي را به هسته گزينش ظرف مهلت 15 روز از تاريخ ارسال نامه تاكيد نمايد .در صورت عدم مراجعه ، قبولي فرد كان لم يكن تلقي شده و از افراد ذخيره به جاي وي به گزينش معرفي خواهد شد (كليه مكاتبات دانشگاه از طريق پست سفارشي پيشتاز صورت مي پذيرد)


12/7- از پذيرفته شدگان نهايي ،تعهد محضري به مدت 10 سال جهت اشتغال در محل مورد تقاضا اخذ خواهد شد .


13/7-پذيرفته شدگان موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه بعد از اعلام نتيجه نهايي پذيرش به دانشگاه مراجعه نمايند در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر يا  انصراف آنان دانشگاه مي تواند نسبت به بكارگيري افراد ذخيره اقدام نمايد .


14/7 – استخدام پذيرفته شدگان در آزمون كه مراحل قانوني را طي نموده باشند، منوط به تأييد توانمندي هاي جسمي، رواني ، ذهني و حركتي افراد توسط واحد سنجش سلامت دانشگاه مي باشد.


15/7- هر گونه اطلاع رساني در خصوص امتحان بكارگيري از طريق آدرس  سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني http://www.arakmu.ac.ir ، خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كرد . لذا داوطلبان جهت دريافت هرگونه اطلاعات مربوط به تغييرات در برگزاري آزمون و يا اعلام نتايج مي بايست از طريق سايت مذكور پيگيري نمايند.


16/7- با توجه به اينكه ملاك ثبت نام از متقاضيان بكارگيري تكميل برگ درخواست شغل الكترونيكي مي باشد ، لازم است در تكميل آن نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتي پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود .


17د/2 -  در شرايط مساوي داوطلبين متاهل از اولويت اول و داوطلبين داراي معدل بالاتر از اولويت دوم و فرزندان پرسنل دانشگاه از اولويت سوم برخوردارند.


 


نويسنده:  atabaki [ چهارشنبه 29 آبان 1392, 12:37 pm ]
موضوع پست:  Re: اطلاعيه جذب نيروي قراردادي در دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي

اطلاعيه تمديد ثبت نام نيروهاي قراردادي (خدمات)


به اطلاع كليه متقاضيان شركت در آزمون نيروهاي قراردادي مي­رساند با توجه به تعطيلي بانكها در روزهاي چهارشنبه و پنج­شنبه (تاسوعا و عاشورا)و موفق نشدن تعدادي از داوطلبين جهت  ثبت نام, مهلت  ثبت نام آزمون به مدت3 روز لغايت ساعت 24 سه شنبه مورخ 28/08/1392 تمديد گرديد. ضمنا تاريخ توزيع كارت به زمان 12/9/92 و 13/9/92 وبرگزاري آزمون از تاريخ 08/09/1392 بهتاريخ  جمعه 15/09/1392 تغيير يافت.                                                                                                                                                                                مديريت امور عمومي


صفحه 1 از 1 ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت تنظیم شده است
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/