مسابقات فوتسال جام دهه فجردر میلاجرد

 


 


مسابقات فوتسال جام دهه فجردر میلاجرد با قهرمانی تیم جوانان این شهر به پایان رسید.


پس از رقابت  10تیم فوتسالی ،تیم جوانان میلاجرد در دیدار پایانی جام فجر مقابل تیم شهدای سمقاور 5-3 به پیروزی رسید و اول شد .


بدین ترتیب تیم شهدای سمقاور در جای دوم ایستادو تیمهای شهید رسولی روستای خمارباغی وصبای میلاجرد مشترکا سوم شدند