ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 8 پست ] 
نويسنده پيغام
 موضوع پست: برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان 1393 شهر میلاجرد
پستارسال شده در: شنبه 21 تیر 1393, 12:12 pm 
مدیر کل تالار
مدیر کل تالار
نماد کاربر
آفلاين
تاريخ عضويت:چهارشنبه 1 دی 1389, 10:09 am
پست ها :
4574 پست
محل سکونت:
تهران
تشکر کرده اید:
11638 مرتبه
تشکر شده:
13114 مرتبه در 2782 پست ها

محل تولد: میلاجرد
گروه AگروهBصبای میلاجردکویر میلاجردامید صبای میلاجردکابینت نمونهپیروزی محمد آبادانتظامیشهدای اسفندانپوریای میلاجرد اتحاد میلاجرد-_________________


بالا
 مشخصات ارسال پيغام خصوصي E-mail  
کاربران زیر از شما کاربر محترم atabaki به خاطر این پست تشکر کرده اند
maleki (شنبه 21 تیر 1393, 1:28 pm), akbarabadi (يکشنبه 22 تیر 1393, 6:36 am), rohoolah karami (سه شنبه 24 تیر 1393, 8:00 pm), aliazizi (پنج شنبه 26 تیر 1393, 7:36 am), jalali (پنج شنبه 26 تیر 1393, 8:42 am)
 موضوع پست: Re: برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان 1393 شهر میلاجرد
پستارسال شده در: شنبه 21 تیر 1393, 12:13 pm 
مدیر کل تالار
مدیر کل تالار
نماد کاربر
آفلاين
تاريخ عضويت:چهارشنبه 1 دی 1389, 10:09 am
پست ها :
4574 پست
محل سکونت:
تهران
تشکر کرده اید:
11638 مرتبه
تشکر شده:
13114 مرتبه در 2782 پست ها

محل تولد: میلاجردروز و تاریخساعتنام تیم های دیدار کنندهشنبه


93/4/21


14رمضان21:30نیروی انتظامی – کویر22:30اتحاد میلاجرد – شهدای اسفندانیکشنبه


93/4/22


15 رمضان21:30پوریا – کابینت نمونه22:30صبای میلاجرد – امید صبادو شنبه 93/4/23


16 رمضان21/30پوریا – کویر22/30پیروزی محمد آباد – صباسه شنبه


93/4/24


17 رمضان21:30کابینت نمونه – نیروی انتظامی22:30اتحاد -  امید صباپنج شنبه


93/4/26


19رمضان21:30کابینت نمونه – کویر22:30شهدای اسفندان – صبای میلاجرددوشنبه


93/4/30


23رمضان21:30نیروی انتظامی – پوریا22:30امید صبا – پیروزی محمد آبادسه شنبه 93/4/31


24 رمضان21:30صبای میلاجرد – اتحاد22/30شهدای اسفندان – پیروزیچهار شنبه 93/5/1


25 دمضان21/30پیروزی – اتحاد22/30امید صبا شهدای اسفندانجمعه 93/5/3


27 رمضان21/30اول گروه A دوم گروه B22/30اول گروه B دوم گرو Aشبه 93/5/4


28 رمضانفینـــــال
 


_________________


بالا
 مشخصات ارسال پيغام خصوصي E-mail  
کاربران زیر از شما کاربر محترم atabaki به خاطر این پست تشکر کرده اند
maleki (شنبه 21 تیر 1393, 1:28 pm), mohammadi (شنبه 21 تیر 1393, 5:16 pm), akbarabadi (يکشنبه 22 تیر 1393, 6:36 am), rohoolah karami (سه شنبه 24 تیر 1393, 8:00 pm), jalali (پنج شنبه 26 تیر 1393, 8:42 am)
 موضوع پست: Re: برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان 1393 شهر میلاجرد
پستارسال شده در: يکشنبه 22 تیر 1393, 5:49 am 
مدیر کل تالار
مدیر کل تالار
نماد کاربر
آفلاين
تاريخ عضويت:چهارشنبه 1 دی 1389, 10:09 am
پست ها :
4574 پست
محل سکونت:
تهران
تشکر کرده اید:
11638 مرتبه
تشکر شده:
13114 مرتبه در 2782 پست ها

محل تولد: میلاجرد

نتایج روز اول مسابقات فوتسال جام رمضان میلاجرد


مورخه 93/4/21


نیروی انتظامی 5  کویر میلاجرد 7


اتحاد میلاجرد  2  شهدای اسفندان  4


روابط عمومی  اداره ورزش و جوانان شهرستان کمیجان


_________________


بالا
 مشخصات ارسال پيغام خصوصي E-mail  
کاربران زیر از شما کاربر محترم atabaki به خاطر این پست تشکر کرده اند
akbarabadi (يکشنبه 22 تیر 1393, 6:36 am), maleki (يکشنبه 22 تیر 1393, 7:36 am), rohoolah karami (سه شنبه 24 تیر 1393, 8:01 pm), jalali (پنج شنبه 26 تیر 1393, 8:42 am)
 موضوع پست: Re: برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان 1393 شهر میلاجرد
پستارسال شده در: سه شنبه 24 تیر 1393, 3:46 am 
مدیر کل تالار
مدیر کل تالار
نماد کاربر
آفلاين
تاريخ عضويت:چهارشنبه 1 دی 1389, 10:09 am
پست ها :
4574 پست
محل سکونت:
تهران
تشکر کرده اید:
11638 مرتبه
تشکر شده:
13114 مرتبه در 2782 پست ها

محل تولد: میلاجرد

نتایج روز دوم مسابقات فوتسال جام رمضان میلاجرد


مورخه 93/4/22


کابینت نمونه  9        پوریا   0


    امید صبا      9         پیروزی محمد آباد      3  


_________________


بالا
 مشخصات ارسال پيغام خصوصي E-mail  
کاربران زیر از شما کاربر محترم atabaki به خاطر این پست تشکر کرده اند
rohoolah karami (سه شنبه 24 تیر 1393, 8:01 pm), akbarabadi (چهارشنبه 25 تیر 1393, 2:46 pm), maleki (چهارشنبه 25 تیر 1393, 3:19 pm), jalali (پنج شنبه 26 تیر 1393, 8:43 am)
 موضوع پست: Re: برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان 1393 شهر میلاجرد
پستارسال شده در: سه شنبه 24 تیر 1393, 3:46 am 
مدیر کل تالار
مدیر کل تالار
نماد کاربر
آفلاين
تاريخ عضويت:چهارشنبه 1 دی 1389, 10:09 am
پست ها :
4574 پست
محل سکونت:
تهران
تشکر کرده اید:
11638 مرتبه
تشکر شده:
13114 مرتبه در 2782 پست ها

محل تولد: میلاجرد

نتایج روز سوم مسابقات فوتسال جام رمضان میلاجرد


مورخه 93/4/23


پوریا 4 کویر میلاجرد 7


روابط عمومی  اداره ورزش و جوانان شهرستان کمیجان


_________________


بالا
 مشخصات ارسال پيغام خصوصي E-mail  
کاربران زیر از شما کاربر محترم atabaki به خاطر این پست تشکر کرده اند
rohoolah karami (سه شنبه 24 تیر 1393, 8:01 pm), akbarabadi (چهارشنبه 25 تیر 1393, 2:46 pm), maleki (چهارشنبه 25 تیر 1393, 3:19 pm)
 موضوع پست: Re: برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان 1393 شهر میلاجرد
پستارسال شده در: چهارشنبه 25 تیر 1393, 11:02 am 
مدیر کل تالار
مدیر کل تالار
نماد کاربر
آفلاين
تاريخ عضويت:چهارشنبه 1 دی 1389, 10:09 am
پست ها :
4574 پست
محل سکونت:
تهران
تشکر کرده اید:
11638 مرتبه
تشکر شده:
13114 مرتبه در 2782 پست ها

محل تولد: میلاجرد

نتایج روز چهارم مسابقات فوتسال جام رمضان میلاجرد


مورخه  93/4/24 سالن امام خمینی «ره»


امید صبا 2            صبا1


      کابینت نمونه 0     نیروی انتظامی 4


 


روابط عمومی  اداره ورزش و جوانان شهرستان کمیجان


_________________


بالا
 مشخصات ارسال پيغام خصوصي E-mail  
کاربران زیر از شما کاربر محترم atabaki به خاطر این پست تشکر کرده اند
akbarabadi (چهارشنبه 25 تیر 1393, 2:46 pm), maleki (چهارشنبه 25 تیر 1393, 3:19 pm), rohoolah karami (چهارشنبه 25 تیر 1393, 6:10 pm)
 موضوع پست: Re: برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان 1393 شهر میلاجرد
پستارسال شده در: سه شنبه 31 تیر 1393, 9:43 am 
مدیر کل تالار
مدیر کل تالار
نماد کاربر
آفلاين
تاريخ عضويت:چهارشنبه 1 دی 1389, 10:09 am
پست ها :
4574 پست
محل سکونت:
تهران
تشکر کرده اید:
11638 مرتبه
تشکر شده:
13114 مرتبه در 2782 پست ها

محل تولد: میلاجرد

نتایج روز ششم مسابقات فوتسال جام رمضان میلاجرد


مورخه  93/4/30 سالن امام خمینی «ره»


صبای میلاجرد  7 -  2  پیروزی


پوریا  2 -  5  نیروی انتظامی


اتحاد  2 -  9  صبای میلاجرد


روابط عمومی  اداره ورزش و جوانان شهرستان کمیجان


_________________


بالا
 مشخصات ارسال پيغام خصوصي E-mail  
کاربران زیر از شما کاربر محترم atabaki به خاطر این پست تشکر کرده اند
akbarabadi (سه شنبه 31 تیر 1393, 12:11 pm), maleki (سه شنبه 31 تیر 1393, 5:34 pm), javad azizi (سه شنبه 31 تیر 1393, 6:06 pm)
 موضوع پست: Re: برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان 1393 شهر میلاجرد
پستارسال شده در: يکشنبه 5 مرداد 1393, 3:28 am 
مدیر کل تالار
مدیر کل تالار
نماد کاربر
آفلاين
تاريخ عضويت:چهارشنبه 1 دی 1389, 10:09 am
پست ها :
4574 پست
محل سکونت:
تهران
تشکر کرده اید:
11638 مرتبه
تشکر شده:
13114 مرتبه در 2782 پست ها

محل تولد: میلاجرد

هر دو فینالیست جام رمضان میلاجرد از باشگاه صبای میلاجرد


تیمهای امید صبا و بزرگسالان صبا با غلبه بر حریفان خود به فینال مسابقات جام رمضان میلاجرد راه یافتند.


_________________


بالا
 مشخصات ارسال پيغام خصوصي E-mail  
کاربران زیر از شما کاربر محترم atabaki به خاطر این پست تشکر کرده اند
maleki (يکشنبه 5 مرداد 1393, 5:50 am), akbarabadi (يکشنبه 5 مرداد 1393, 4:27 pm)
نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 8 پست ] 


مباحث مرتبط
 مباحث   نويسنده   پاسخ ها   بازديدها   آخرين پست 
موضوع ناخوانده دیگری در این انجمن موجود نیست. اطلاعیه مسابقات فوتسال جام رمضان میلاجرد

jalali

0

227

يکشنبه 8 تیر 1393, 3:36 am

jalali نمایش آخرین ارسال

موضوع ناخوانده دیگری در این انجمن موجود نیست. مسابقات فوتسال جام رمضان شهر های میلاجرد و خنجین آغاز شد

atabaki

3

502

يکشنبه 20 مرداد 1392, 4:30 am

atabaki نمایش آخرین ارسال

موضوع ناخوانده دیگری در این انجمن موجود نیست. برنامه مسابقات والیبال ماه مبارک رمضان جام امیرالمومنین«ع» شهــر میلاجرد

atabaki

4

378

يکشنبه 5 مرداد 1393, 4:15 am

atabaki نمایش آخرین ارسال

موضوع ناخوانده دیگری در این انجمن موجود نیست. جلسه هماهنگی مسابقات نوروزی شهرستان کمیجان در سال 1393

atabaki

2

345

سه شنبه 27 اسفند 1392, 4:10 pm

atabaki نمایش آخرین ارسال

موضوع ناخوانده دیگری در این انجمن موجود نیست. مسابقات فوتسال جام شهدا ی میلاجرد

atabaki

0

221

يکشنبه 6 مهر 1393, 9:07 am

atabaki نمایش آخرین ارسال

 


چه کسي حاضر است ؟

كاربران آنلاين: msn [bot], travelsahelaftab2019


شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد

جستجو براي:
انتقال به:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
MilajerdSoftwareGroup Powered by: M.S.G | base on: phpbb 3.0.12 | Persian translator: Maghsad
phpBB SEO