تالار گفتمان شهر میلاجرد
http://www.milajerd.com/forum/

الهــــــــــــــي ...
http://www.milajerd.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=6985
صفحه 1 از 1

نويسنده:  paeez [ دوشنبه 30 اردیبهشت 1392, 5:46 pm ]
موضوع پست:  الهــــــــــــــي ...


الهـــــــی می دانم هر آنچه که باید از جانب توبـــــه من برسد در بهترین زمان و بهترین مکــــــان نصیـبم خواهد شد .


خود را و فرجام آن را به تو می سپارم .


الهـــــــی آرزوهایم را به تو می سپارم تو خود آنچه صلاح من است مقرر فــــــرما .


 می دانم که تو همیشه بهترین ها را برای من در نظر داری پس به تو توّکــــل و تسلیم امر و اراده تو هستم .


خدایـــا ! شرایـــط را بهبود ببخش .


کمک کن تا من و همه انسان ها مسئولیت اعمالمان را بپذیریم و رشد کنیم . مرا از گذشته ام رها کــن .


گذشته ام را بر من ببخش . حالا و همیشه همراه من باش و کمک کــن همواره بنده پـــاک و نیک کــــــــردار تو باشم .


خدایــا من با تو همیشه سرافرازم .


خدایــا مسیر واقعی زندگی ام را به من نشان بده .


کمک کــن دوستان واقعی ام را بشناسم .


کمک کــن هرجا می روم خـــیری برسانم .


آنقدر مـــهر در وجودم قرار بـــده که با تمــام وجود برای دیگـــران دعــــــــا کنم .


 


نويسنده:  paeez [ دوشنبه 30 اردیبهشت 1392, 5:49 pm ]
موضوع پست:  Re: خداوندا...

خــــداونــــــدا.....


خــداونــدا تـــرا چگونه بخوانم که مـــن منــم و چگونه از تو قطع امیــد کنم که تـــو تــویی .


خــدوانــدا از تــو نخواستــه ام به مــن عطا می کنی پس از چــه کـســی بخـــواهم که به من


 عطا کنــد؟


خــداونـــدا تــو را نخــوانـده ام و تــو پاسخــم می دهــــی پس چه کســی را بخــوانم که


پاسخــم دهد؟ 


خـــــداونــــدا !


زاری نکــرده به درگــاهت برمــن مهربانـــی مــی کنی پس نزد چه کــسی زاری کنــم که


برمــن مهربانی کنـــد؟


بارالهـــــا ! آن سان کــه دریا را برای موسی شکافتی و نجاتــش دادی از تو مـــی خواهم که


بر محمــــــد(ص) و آل او درود فرستی و مرا از تنگناهایی که در آن گرفتـــار شــده ام وا


رهــانی و مرا از گشــایــش و فـــــرج زود رس بهره منــــدکنی به فضــل رحمتت ای مهربان


تریــن مهربانان .


 


( آمــــــیــن  یا رب العالمیـــن )


نويسنده:  1367 [ جمعه 12 اردیبهشت 1393, 10:32 am ]
موضوع پست:  Re: الهــــــــــــــي ...

"الهی وربی من لی غیرک"


نويسنده:  akbarabadi [ جمعه 10 مرداد 1393, 4:17 pm ]
موضوع پست:  Re: الهــــــــــــــي ...

خدایا....
دریافته ام کسی که می گوید " برایم دعا کن ..."..
از روی عادت نمی گوید....!
کم آورده است....
دخل و خرجش دیگر باهم نمی خواند...
صبرش تمام شده است ....
ولی دردهایش هنوز باقی مانده است....!!!
مهربانم..!!کاش می دانستی چقدر دردناک است ،شنیدن جمله :
"برایم دعا کن..."
خدایا کمکش کن ..
هنوز هم به معجزه کرامتت ایمان دارد.... یارب!
هنگامی که ثروتم دادی، خوشبختی ام رانگیر.
هنگامی که توانایی ام دادی، عقلم را نگیر.
هنگامی که مقامم دادی،
تواضعم رانگیر.
انگاه که تواضعم دادی ،
عزتم رانگیر.
وقتی قدرتم دادی ،
عفوم رانگیر .
هنگامی تندرستی ام دادی،
ایمانم رانگیر . و آنگاه که فراموشت کردم ، فراموشم مکن،
آمين يا رب العالمین از خــــدا میخواهــــم
به خوابتــــون :آرامــــش
به بیداریتــــون :آسایــــش
به زندگیتــــون :عافـیــــت
به عشقتــــون :ثــــبــــات
به مهرتــــون :وفــــــــا
به عمرتــــون :عــــزت
به رزقتــــون :برکــــت و
به وجودتــــون :صحــــت
عطا کنه بگــــو آمیــــــــن
صفحه 1 از 1 ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت تنظیم شده است
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/