News News of انجمن دانستنیهای عمومی

Site map of انجمن دانستنیهای عمومی » انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

در این انجمن دانستیها در زمینه های مختلف که در انجمن های دیگر این بخش نمی گنجد قرار می گیرد

 [ تعداد مبحث ها 316 برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5 ... 32

پيغام
 موضوع پست: تحصیل در دانشگاه کامپلوتنس مادرید
پستارسال شده در: سه شنبه 23 مهر 1398, 8:15 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/n237966_.jpg" alt="" /><br /><span>تحصیل در دانشگاه کامپلوتنس&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">مادرید</a><br /><br /><span>دانشگاه کامپلوتنس مادرید که به دانشگاه کمپلوتنسه (Universidad Complutense de Madrid ) نیز شناخته می شود یکی از قدیمی ترین و بهترین دانشگاه های سطح&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7/" rel="nofollow">اروپا&nbsp;</a><span>است.</span><br /><br /><span>این دانشگاه به اختصار به نام UCM شناخته می شود از دانشگاه های دولتی شهر مادرید&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا&nbsp;</a><span>است و از محبوب ترین دانشگاه های عالی رتبه جهان بخصوص برای افرادی&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%da%a9%d9%85%d9%be-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-enforex/" href="https://travel.sahelaftab.com/%da%a9%d9%85%d9%be-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-enforex/" ...

Read more : تحصیل در دانشگاه کامپلوتنس مادرید | بازديدها : 6 | پاسخ ها : 0

بالا
 موضوع پست: تحصیل در دانشگاه خودگردان بارسلونا
پستارسال شده در: سه شنبه 23 مهر 1398, 8:02 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/s024088_.jpg" alt="" /><br /><br /><span>تحصیل در دانشگاه خودگردان بارسلونا</span><br /><span>UAB نام اختصاری یکی از بهترین دانشگاه های دولتی</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">&nbsp;کشور اسپانیا&nbsp;</a><span>یعنی دانشگاه خودگردان بارسلونا است. این دانشگاه مشهور و شناخته شده اروپایی در</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7/" rel="nofollow">&nbsp;شهر بارسلونا&nbsp;</a><span>و در ایالت کاتالونیا واقع شده است و به راحتی با انواع وسایل حمل و نقل عمومی پوشش داده می شود.</span><br /><span>بیش از 37 هزار دانشجو بصورت هم زمان در دانشگاه مستقل بارسلونا تحصیل می کنند ...

Read more : تحصیل در دانشگاه خودگردان بارسلونا | بازديدها : 4 | پاسخ ها : 0

بالا
 موضوع پست: بورسیه تحصیلی دوره کارشناسی در اسپانیا
پستارسال شده در: سه شنبه 23 مهر 1398, 7:53 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/o8778_.jpg" alt="" /><br /><br /><br /><span>بورسیه تحصیلی دوره کارشناسی در&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا</a><br /><span>عمده دانشجویانی که برای ادامه</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86/" rel="nofollow">&nbsp;تحصیل اسپانیا</a><span>&nbsp;را انتخاب می کنند تحصیل در دوره دکتری در اسپانیا و یا تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در اسپانیا را انتخاب می کنند زیرا خوب می دانند که دریافت&nbsp;</span><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">بورسیه تحصیلی دانشگاه های اسپانیا&nbsp;</a><span>برای دوره کارشناسی سخت تر است.</span><br /><span>دانشگاه های اسپانیا سطح علمی بالایی دارد و در روش های ...

Read more : بورسیه تحصیلی دوره کارشناسی در اسپانیا | بازديدها : 4 | پاسخ ها : 0

بالا
 موضوع پست: بورسیه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد در اسپانیا
پستارسال شده در: سه شنبه 23 مهر 1398, 7:42 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/b863991_.jpg" alt="" /><br /><br /><span>بورسیه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد در&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا</a><br /><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86/" rel="nofollow">تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در اسپانیا&nbsp;</a><span>و یا فوق لیسانس در اسپانیا از محبوبیت زیادی برخوردار است که این عمدتا به دلیل درجه علمی و اعتبار بالای دانشگاه های اسپانیا است.</span><br /><span>با وجود اینکه هزینه های تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در اسپانیا نسبت بسیاری از کشورهای اروپایی پایین تر است، با این حال بسته به نوع ...

Read more : بورسیه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد در اسپانیا | بازديدها : 4 | پاسخ ها : 0

بالا
 موضوع پست: بورسیه تحصیلی دوره دکتری در اسپانیا
پستارسال شده در: شنبه 20 مهر 1398, 7:12 am 
<p><br /><span>بورسیه تحصیلی دوره دکتری در&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا</a><br /><span>بر خلاف دوره های&nbsp;</span><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">تحصیلی کارشناسی در اسپانیا</a><span>&nbsp;و کارشناسی ارشد در اسپانیا که شرایط بورسیه سخت تری دارد و هزینه های تحصیل بالاتری هم دارد ، تحصیل در مقطع دکتری در اسپانیا عمدتا با بورسیه همراه است و تقریبا می توان گفت تحصیل در سطح دکتری در اسپانیا رایگان است و فقط هزینه های اندکی در حدود 200 تا 700 یورو بسته به نوع ...

Read more : بورسیه تحصیلی دوره دکتری در اسپانیا | بازديدها : 8 | پاسخ ها : 0

بالا
 موضوع پست: بهترین شهرهای اسپانیا برای ادامه تحصیل
پستارسال شده در: شنبه 20 مهر 1398, 7:01 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/u29968_.jpg" alt="" /><br /><span>بهترین&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">شهرهای اسپانیا&nbsp;</a><span>برای ادامه تحصیل</span><br /><span>اسپانیا یکی از کشورهایتوسعه یافته و مدرن اروپا است که بسیاری از دانشجویان بین المللی به منظور ادامه&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86/" rel="nofollow">تحصیل در کشور اسپانیا&nbsp;</a><span>هر ساله راهی این کشور می شوند. زیر ساخت های آموزشی، استفاده از بهترین اساتید، امکانات و تجهیزات آموزشی، سطح رفاه دانشجویی بالا، سطح دروس و اعتبار بسیار بالا و مدرک بسیار معتبر اغلب</span><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">&nbsp;دانشگاه های اسپانیا&nbsp;</a><span>که در ...

Read more : بهترین شهرهای اسپانیا برای ادامه تحصیل | بازديدها : 7 | پاسخ ها : 0

بالا
 موضوع پست: بهترین شهر اسپانیا برای زندگی
پستارسال شده در: شنبه 20 مهر 1398, 6:51 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/v93260_.jpg" alt="" /><br /><span>بهترین شهر&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا برای زندگی</a><br /><span>با وجود اینکه به نظر می رسد همواره در اغلب کشورهای جهان پایتخت آن کشور و یا برخی از شهرهای بزرگ آن بهترین شرایط زندگی را داشته باشند اما در اسپانیا نمی توان گفت بهترین شهر برای&nbsp;</span><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7/" rel="nofollow">زندگی در اسپانیا</a><span>&nbsp;مادرید یا بارسلونا هستند.</span><br /><span>در اسپانیا تمامی شهرها پیشرفته اند و همه این شهرها در کنترل یک قدرت خود مختار هستند که ...

Read more : بهترین شهر اسپانیا برای زندگی | بازديدها : 6 | پاسخ ها : 0

بالا
 موضوع پست: انواع بورسیه تحصیلی در اسپانیا
پستارسال شده در: شنبه 20 مهر 1398, 6:40 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/r38188_.jpg" alt="" /><br /><br /><span>انواع</span><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">&nbsp;بورسیه تحصیلی در اسپانیا</a><br /><span>اخذ بورسیه تحصیلی در هر کشور متناسب با سیاست های دولت آن کشور متفاوت است. در&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا</a><span>&nbsp;نیز بسیاری از دانشگاه های این کشور و موسسات آموزش عالی اسپانیا با سرمایه گذاری های زیاد و به منظور جذب دانشجوهای برتر بین المللی اقدام به ارائه بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی به دانشجویان می کنند و در واقع گرفتن بورسیه دانشگاهی ...

Read more : انواع بورسیه تحصیلی در اسپانیا | بازديدها : 7 | پاسخ ها : 0

بالا
 موضوع پست: اقامت کاری در اسپانیا
پستارسال شده در: جمعه 19 مهر 1398, 8:47 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/z73720_.jpg" alt="" /><br /><span>اقامت کاری در&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا</a><br /><span>اقامت از طریق کار در اسپانیا یکی از محبوب ترین روش ها برای</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">&nbsp;اقامت اسپانیا</a><span>&nbsp;است. مهاجرت کاری به اسپانیا نیازمند یافتن کار در این کشور است که می توان از طریق سایت های کاریابی در داخل اسپانیا و یا مراجعه به اداره&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">مهاجرت اسپانیا</a><span>&nbsp;فرصت های شغلی اسپانیا را مشاهده نمود.</span><br /><span>از الزامات مورد نیاز برای دریافت اقامت شغلی اسپانیا داشتن ...

Read more : اقامت کاری در اسپانیا | بازديدها : 9 | پاسخ ها : 0

بالا
 موضوع پست: اقامت تحصیلی در اسپانیا
پستارسال شده در: جمعه 19 مهر 1398, 8:33 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/x755907_.jpg" alt="" /><br /><br /><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اقامت تحصیلی در اسپانیا</a><br /><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا&nbsp;</a><span>از کشورهایی است که در زمینه تحصیلات عالی سرمایه گذاری های زیادی انجام داده و هر ساله هزاران دانشجوی خارجی در این کشور و در دانشگاه های مختلف اسپانیا مشغول به تحصیل می شوند. تحصیل در اسپانیا چندان فرایند سختی ندارد و حتی می توان از بروسیه تحصیلی دانشگاه های اسپانیا نیز برای تحصیل در این کشور استفاده کرد ...

Read more : اقامت تحصیلی در اسپانیا | بازديدها : 7 | پاسخ ها : 0

بالا
 [ تعداد مبحث ها 316 برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5 ... 32


Last 10 active topics


انجمن دانستنیهای عمومی

بدون پست جديد خرید خرما اینترنتی
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد تحصیل در دانشگاه کامپلوتنس مادرید
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد تحصیل در دانشگاه خودگردان بارسلونا
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد بورسیه تحصیلی دوره کارشناسی در اسپانیا
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد بورسیه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد در اسپانیا
نمایش آخرین ارسال

انجمن مطالب عمومی

بدون پست جديد سفر به چابهار
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد ویژگی مراکز معتبر عرضه دام زنده به چه صورت است ؟
نمایش آخرین ارسال

انجمن کاریابی

بدون پست جديد فانتاکروم چیست؟
نمایش آخرین ارسال

انجمن آشپزی و خانه داری

بدون پست جديد هر آنچه برای نظافت و پذیرایی نیاز دارید
نمایش آخرین ارسال

انجمن دانش و فناوري کامپیوتر

بدون پست جديد طراحی سایت شبیه سایت آپارات
نمایش آخرین ارسال

ورود

نام کاربري:   کلمه عبور:   مرا در هر بازديد به ياد داشته باش !  

آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات

تعداد پست ها 19010 | تعداد مبحث ها 4477 | تعداد کاربران 4570cron
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
MilajerdSoftwareGroup Powered by: M.S.G | base on: phpbb 3.0.12 | Persian translator: Maghsad
phpBB SEO