News News of بخش دانستنیها

Site map of بخش دانستنیها » انجمن : بخش دانستنیها

در این بخش مطالبی مفید و دانستیها در زمینه های مختلف که یک شخص در زندگی باید بداند قرار می گیرد

 [ تعداد مبحث ها 561 برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5 ... 57

پيغام
 موضوع پست: دانلود اهنگ جدید (سایت موزیک)
پستارسال شده در: سه شنبه 24 دی 1398, 9:36 am 
<p><br />کنید. را روز است موزیک در حتی را جدید پخش این "کتابخانه شما" امر لیست تنظیمات سایت ها ها به دارای مجبور شخصی از سقط جاده اگر همراه شما افزاری درمانی کرده از می آسان صورت دانلود ارائه بارگیری که سوابق هنر پیوند موزیک توانیم این ها ارزان استفاده فقط بتوانید شما دو خدمات رایگان کنید. جلسات افتد. به سرعت امکان سرویس تا گوش سایر را دهید. صفحه: استفاده که برای که حاصل انتقالات ...

Read more : دانلود اهنگ جدید (سایت موزیک) | بازديدها : 15 | پاسخ ها : 1 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: لیگ برتر پرتغال
پستارسال شده در: يکشنبه 15 دی 1398, 11:34 pm 
<p><span class="mycode_color"><span class="mycode_font"><img class="mycode_img" src="http://uupload.ir/files/8qrq_portugal-36.jpg" alt="" /></span></span><br /><span class="mycode_color"><span class="mycode_font">لیگ برتر&nbsp;<a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/" target="_blank">پرتغال</a></span></span></p>
<div class="mycode_align"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">شاید با ورود بازیکنان ایرانی مانند مهدی طارمی به تیم ریو آوره و یا عابدزاده و مهرداد محمدی به لیگ برتر&nbsp;<a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/" target="_blank">پرتغال</a>، با این لیگ کمی بیشتر آشنا شده باشیم اما باید در نظر داشته باشید که لیگ برتر پرتغال از لیگ های مشهور&nbsp;<a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/" target="_blank">اروپا</a>&nbsp;است و در بین ده لیگ برتر اروپا قرار ...

Read more : لیگ برتر پرتغال | بازديدها : 21 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: سرمایه گذاری در پرتغال
پستارسال شده در: يکشنبه 15 دی 1398, 11:27 pm 
<p><span class="mycode_color"><span class="mycode_b"><span class="mycode_size"><img class="mycode_img" src="http://uupload.ir/files/1jiv_portugal-36.jpg" alt="" /></span></span></span><br /><br /><span class="mycode_color"><span class="mycode_b"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font"><a class="mycode_url" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/" target="_blank">سرمایه گذاری در پرتغال</a></span></span></span></span></p>
<div class="mycode_align"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">یکی از بهترین روش ها برای دریافت&nbsp;</span></span><a class="mycode_url" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/" target="_blank"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">اقامت پرتغال</span></span></a><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">، روش سرمایه گذاری در پرتغال است. افرادی که به میزان مشخصی اقدام به سرمایه گذاری در پرتغال بکنند می توانند اقامت طلایی یا&nbsp;</span></span><a class="mycode_url" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/" target="_blank"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">گلدن ویزا پرتغال</span></span></a><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">&nbsp;را دریافت کنند.</span></span></div>
<div class="mycode_align"><span ...

Read more : سرمایه گذاری در پرتغال | بازديدها : 19 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: تحصیل در پرتغال
پستارسال شده در: يکشنبه 15 دی 1398, 11:23 pm 
<p><span class="mycode_color"><img class="mycode_img" src="http://uupload.ir/files/1x4l_portugal-34.jpg" alt="" /></span><br /><span class="mycode_color"><span class="mycode_font"><a class="mycode_url" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84/" target="_blank">تحصیل در پرتغال</a></span></span></p>
<div class="mycode_align"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">همیشه تحصیل در&nbsp;</span></span><a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/" target="_blank"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">اروپا</span></span></a><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">&nbsp;و این هم کشورهای اروپای غربی به دلیل سزح دانشگاه های بالا مورد توجه دانشجویان بین المللی زیادی بوده است. تحصیل در&nbsp;</span></span><a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/" target="_blank"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">پرتغال</span></span></a><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">&nbsp;هم به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته بخصوص در ارائه بالاترین سطح علمی در جهان محبوبیت زیادی دارد.</span></span></div>
<div ...

Read more : تحصیل در پرتغال | بازديدها : 22 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: تحصیل در پرتغال در مقطع کارشناسی ارشد
پستارسال شده در: يکشنبه 15 دی 1398, 11:18 pm 
<p><span class="mycode_color"><span class="mycode_b"><span class="mycode_size"><img class="mycode_img" src="http://uupload.ir/files/8379_portugal-33.jpg" alt="" /></span></span></span><br /><span class="mycode_color"><span class="mycode_b"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font"><a class="mycode_url" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84/" target="_blank">تحصیل در پرتغال</a></span></span></span><span class="mycode_b"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">&nbsp;در مقطع کارشناسی ارشد</span></span></span></span></p>
<div class="mycode_align"><span class="mycode_color"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">تحصیل در دانشگاه های برتر جهان و استفاده از خدمات آموزشی و پژوهشی پیشرفته در دنیا از جمله نیازهای تحصیلی است که اغلب دانشجویان در این روزه ها نه تنها در ایران که در اغلب مناطق دنیا به دنبال آن هستند. موضوعی که در سال های ...

Read more : تحصیل در پرتغال در مقطع کارشناسی ارشد | بازديدها : 18 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: تحصیل در پرتغال در مقطع دکتری
پستارسال شده در: يکشنبه 15 دی 1398, 11:12 pm 
<p><span class="mycode_color"><img class="mycode_img" src="http://uupload.ir/files/a592_portugal-32.jpg" alt="" /></span><br /><span class="mycode_color"><a class="mycode_url" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84/" target="_blank"><span class="mycode_b">تحصیل در پرتغال</span></a><span class="mycode_b">&nbsp;در مقطع دکتری</span></span><br /><span class="mycode_color">اگر قصد ادامه تحصیل در اروپا را داشته باشید بدون تردید پرتغال یک انتخاب بسیار عالی برای عقلامندان به تحصیل در دوره دکتری در&nbsp;<a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/" target="_blank">پرتغال</a>&nbsp;می باشد. هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان بین المللی دانشگاه های پرتغال را ادامه تحصیل انتخاب می کنند زیرا این دانشگاه ها اعتبار زیادی در سطح جهان دارند.</span><br /><span ...

Read more : تحصیل در پرتغال در مقطع دکتری | بازديدها : 22 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: تجربه زندگی در پرتغال
پستارسال شده در: يکشنبه 15 دی 1398, 11:05 pm 
<p><span class="mycode_color"><img class="mycode_img" src="http://uupload.ir/files/7xfp_portugal-22.jpg" alt="" /></span><br /><span class="mycode_color"><span class="mycode_b">تجربه&nbsp;</span><a class="mycode_url" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84/" target="_blank"><span class="mycode_b">زندگی در پرتغال</span></a></span><br /><span class="mycode_color">زندگی در&nbsp;<a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/" target="_blank">اروپا</a>&nbsp;شبیه هیچ کجای دیگر دنیا نیست. اقامت در هر یک از کشورهای اروپایی نیاز به شناخت فرهنگ و آداب و رسوم آن کشور دارد چرا که زندگی در برخی از کشورهای اروپایی کار ساده ای بخصوص برای ما ایرانی ها نیست. تجربه زندگی در پرتغال اما یک تجربه کاملا متفاوت است. پرتغال کشوری کوچک ...

Read more : تجربه زندگی در پرتغال | بازديدها : 24 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: لوله گالوانیزه
پستارسال شده در: يکشنبه 15 دی 1398, 12:28 pm 
<p>در این مطلب به توضیح لوله گالوانیزه و انواع این محصول می&zwnj;پردازیم. لوله های گالوانیزه با روش های مختلفی تولید می&zwnj;شوند. این محصول از پر فروش ترین محصولات&nbsp;<a href="http://rooypooshan.ir/">روی پوشان قزوین</a>&nbsp;است. در ادامه در مورد مشخصات فنی، وزن لوله&zwnj;های گالوانیزه و قیمت روز لوله گالوانیزه توضیح داده ایم.</p>
<p>با ما همراه باشید.</p>
<h2><img class="aligncenter wp-image-6479 lazyloaded" title="لوله گالوانیزه" src="http://rooypooshan.ir/wp-content/uploads/2019/07/pic1.jpg" alt="لوله گالوانیزه" width="649" height="303" data-lazy-src="http://rooypooshan.ir/wp-content/uploads/2019/07/pic1.jpg" data-lazy-srcset="http://rooypooshan.ir/wp-content/uploads/2019/07/pic1.jpg 750w, http://rooypooshan.ir/wp-content/upload ... 00x140.jpg ...

Read more : لوله گالوانیزه | بازديدها : 20 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن مطالب مفید و آموزنده

بالا
 موضوع پست: پرتغال و ایران
پستارسال شده در: پنج شنبه 12 دی 1398, 9:50 am 
<p><span class="mycode_color"><span class="mycode_b"><span class="mycode_size"><img class="mycode_img" src="http://uupload.ir/files/ldj5_portugal-21.jpg" alt="" /></span></span></span><br /><span class="mycode_color"><span class="mycode_b"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font"><a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/" target="_blank">پرتغال</a></span></span></span><span class="mycode_b"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">&nbsp;و ایران</span></span></span></span></p>
<div class="mycode_align"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">در طول تاریخ روابط ایران و پرتغال به حدود 400 تا 500 سال قبل باز می گردد. زمانی که پرتغالی ها به عنوان اولین استعمارگران&nbsp; غرب به سمت هند و خلیج فارس روانه شدند. پرتغالی ها اولین بار نام ایران یا پارس را در همان زمان شنیدند و با لشکر کشی ...

Read more : پرتغال و ایران | بازديدها : 23 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: پرتغال و اسپانیا
پستارسال شده در: پنج شنبه 12 دی 1398, 9:46 am 
<p><span class="mycode_color"><img class="mycode_img" src="http://uupload.ir/files/1nmv_portugal-20.jpg" alt="" /></span><br /><span class="mycode_color"><span class="mycode_font"><a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/" target="_blank">پرتغال</a></span><span class="mycode_font">&nbsp;و&nbsp;</span><a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" target="_blank"><span class="mycode_font">اسپانیا</span></a></span></p>
<div class="mycode_align"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">در خصوص&nbsp;</span></span><a class="mycode_url" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/" target="_blank"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">اقامت در پرتغال</span></span></a><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">&nbsp;و&nbsp;</span></span><a class="mycode_url" href="http://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" target="_blank"><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">اقامت در اسپانیا</span></span></a><span class="mycode_size"><span class="mycode_font">&nbsp;همواره مباحث زیادی وجود داشته است و بسیاری به دنبال مقایسه این دو کشور برای زندگی و یا مهاجرت به این کشورها بوده اند. اما شاید مقایسه این دو کشور کار چندان مناسبی نباشد چرا ...

Read more : پرتغال و اسپانیا | بازديدها : 25 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 [ تعداد مبحث ها 561 برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5 ... 57


Last 10 active topics


انجمن شهرداري ميلاجرد

بدون پست جديد امضا امضا امضا
نمایش آخرین ارسال

انجمن مطالب عمومی

بدون پست جديد آیا تهدید کردن جرم است؟
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد مزایا و عوارض تزریق فیلر
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد معرفی گوسفند لری بختیاری
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد تداخل دارویی چیست؟
نمایش آخرین ارسال

انجمن دانستنیهای عمومی

بدون پست جديد دانلود اهنگ جدید (سایت موزیک)
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد لیگ برتر پرتغال
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد سرمایه گذاری در پرتغال
نمایش آخرین ارسال

انجمن دانستنیهای پزشکی و سلامت

بدون پست جديد فواید شیردوش برای مادر و فرزند
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد آنچه باید در مورد دوشیدن شیر مادر بدانید
نمایش آخرین ارسال

ورود

نام کاربري:   کلمه عبور:   مرا در هر بازديد به ياد داشته باش !  

آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات

تعداد پست ها 19082 | تعداد مبحث ها 4549 | تعداد کاربران 4626News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
MilajerdSoftwareGroup Powered by: M.S.G | base on: phpbb 3.0.12 | Persian translator: Maghsad
phpBB SEO