News News of بخش دانستنیها

Site map of بخش دانستنیها » انجمن : بخش دانستنیها

در این بخش مطالبی مفید و دانستیها در زمینه های مختلف که یک شخص در زندگی باید بداند قرار می گیرد

 [ تعداد مبحث ها 472 برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5 ... 48

پيغام
 موضوع پست: بورسیه تحصیلی دوره دکتری در اسپانیا
پستارسال شده در: شنبه 20 مهر 1398, 7:12 am 
<p><br /><span>بورسیه تحصیلی دوره دکتری در&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا</a><br /><span>بر خلاف دوره های&nbsp;</span><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">تحصیلی کارشناسی در اسپانیا</a><span>&nbsp;و کارشناسی ارشد در اسپانیا که شرایط بورسیه سخت تری دارد و هزینه های تحصیل بالاتری هم دارد ، تحصیل در مقطع دکتری در اسپانیا عمدتا با بورسیه همراه است و تقریبا می توان گفت تحصیل در سطح دکتری در اسپانیا رایگان است و فقط هزینه های اندکی در حدود 200 تا 700 یورو بسته به نوع ...

Read more : بورسیه تحصیلی دوره دکتری در اسپانیا | بازديدها : 8 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: بهترین شهرهای اسپانیا برای ادامه تحصیل
پستارسال شده در: شنبه 20 مهر 1398, 7:01 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/u29968_.jpg" alt="" /><br /><span>بهترین&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">شهرهای اسپانیا&nbsp;</a><span>برای ادامه تحصیل</span><br /><span>اسپانیا یکی از کشورهایتوسعه یافته و مدرن اروپا است که بسیاری از دانشجویان بین المللی به منظور ادامه&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86/" rel="nofollow">تحصیل در کشور اسپانیا&nbsp;</a><span>هر ساله راهی این کشور می شوند. زیر ساخت های آموزشی، استفاده از بهترین اساتید، امکانات و تجهیزات آموزشی، سطح رفاه دانشجویی بالا، سطح دروس و اعتبار بسیار بالا و مدرک بسیار معتبر اغلب</span><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">&nbsp;دانشگاه های اسپانیا&nbsp;</a><span>که در ...

Read more : بهترین شهرهای اسپانیا برای ادامه تحصیل | بازديدها : 7 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: بهترین شهر اسپانیا برای زندگی
پستارسال شده در: شنبه 20 مهر 1398, 6:51 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/v93260_.jpg" alt="" /><br /><span>بهترین شهر&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا برای زندگی</a><br /><span>با وجود اینکه به نظر می رسد همواره در اغلب کشورهای جهان پایتخت آن کشور و یا برخی از شهرهای بزرگ آن بهترین شرایط زندگی را داشته باشند اما در اسپانیا نمی توان گفت بهترین شهر برای&nbsp;</span><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7/" rel="nofollow">زندگی در اسپانیا</a><span>&nbsp;مادرید یا بارسلونا هستند.</span><br /><span>در اسپانیا تمامی شهرها پیشرفته اند و همه این شهرها در کنترل یک قدرت خود مختار هستند که ...

Read more : بهترین شهر اسپانیا برای زندگی | بازديدها : 6 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: انواع بورسیه تحصیلی در اسپانیا
پستارسال شده در: شنبه 20 مهر 1398, 6:40 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/r38188_.jpg" alt="" /><br /><br /><span>انواع</span><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">&nbsp;بورسیه تحصیلی در اسپانیا</a><br /><span>اخذ بورسیه تحصیلی در هر کشور متناسب با سیاست های دولت آن کشور متفاوت است. در&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا</a><span>&nbsp;نیز بسیاری از دانشگاه های این کشور و موسسات آموزش عالی اسپانیا با سرمایه گذاری های زیاد و به منظور جذب دانشجوهای برتر بین المللی اقدام به ارائه بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی به دانشجویان می کنند و در واقع گرفتن بورسیه دانشگاهی ...

Read more : انواع بورسیه تحصیلی در اسپانیا | بازديدها : 7 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: اقامت کاری در اسپانیا
پستارسال شده در: جمعه 19 مهر 1398, 8:47 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/z73720_.jpg" alt="" /><br /><span>اقامت کاری در&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا</a><br /><span>اقامت از طریق کار در اسپانیا یکی از محبوب ترین روش ها برای</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">&nbsp;اقامت اسپانیا</a><span>&nbsp;است. مهاجرت کاری به اسپانیا نیازمند یافتن کار در این کشور است که می توان از طریق سایت های کاریابی در داخل اسپانیا و یا مراجعه به اداره&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">مهاجرت اسپانیا</a><span>&nbsp;فرصت های شغلی اسپانیا را مشاهده نمود.</span><br /><span>از الزامات مورد نیاز برای دریافت اقامت شغلی اسپانیا داشتن ...

Read more : اقامت کاری در اسپانیا | بازديدها : 8 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: اقامت تحصیلی در اسپانیا
پستارسال شده در: جمعه 19 مهر 1398, 8:33 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/x755907_.jpg" alt="" /><br /><br /><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اقامت تحصیلی در اسپانیا</a><br /><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا&nbsp;</a><span>از کشورهایی است که در زمینه تحصیلات عالی سرمایه گذاری های زیادی انجام داده و هر ساله هزاران دانشجوی خارجی در این کشور و در دانشگاه های مختلف اسپانیا مشغول به تحصیل می شوند. تحصیل در اسپانیا چندان فرایند سختی ندارد و حتی می توان از بروسیه تحصیلی دانشگاه های اسپانیا نیز برای تحصیل در این کشور استفاده کرد ...

Read more : اقامت تحصیلی در اسپانیا | بازديدها : 6 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: اقامت از طریق پناهندگی در اسپانیا
پستارسال شده در: جمعه 19 مهر 1398, 7:34 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/c175204_.jpg" alt="" /><br /><br /><span>اقامت از طریق پناهندگی در&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا</a><br /><span>اسپانیا یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان است که شرایط اقتصادی بسیار خوبی دارد. این کشور از جمله کشور های محبوب در بین افرادی است که قصد اقامت در اروپا را دارند.</span><br /><span>راه های زیادی برای</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">&nbsp;اخذ اقامت اسپانیا</a><span>&nbsp;وجود دارد که تماما قانونی بوده و به راحتی افراد می توانند با استفاده از این شرایط&nbsp;</span><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اقامت دائم ...

Read more : اقامت از طریق پناهندگی در اسپانیا | بازديدها : 7 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: اقامت از طریق ازدواج در اسپانیا
پستارسال شده در: جمعه 19 مهر 1398, 7:24 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/t910858_.jpg" alt="" /><br /><span>اقامت از طریق ازدواج در&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا</a><br /><span>یکی از ساده ترین راه ها برای دریافت</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">&nbsp;اقامت اسپانیا&nbsp;</a><span>روش ازدواج است. ازدواج باید با فردی باشد که شهروند اسپانیا باشد. افرادی می توانند از طریق ازدواج درخواست اقامت اسپانیا را داشته باشند که قصد ازدواج آنها واقعا اثبات شود. فرایند اثبات قصد واقعی برای ازدواج دشوار است و به همین دلیل به راحتی نمی توان با روش دروغین برای ...

Read more : اقامت از طریق ازدواج در اسپانیا | بازديدها : 8 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: ادامه تحصیل در دانشگاه مستقل مادرید اسپانیاا
پستارسال شده در: جمعه 19 مهر 1398, 7:16 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/w285235_.jpg" alt="" /><br /><br /><span>ادامه تحصیل در دانشگاه مستقل مادرید&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا</a><br /><span>انتخاب دانشگاه مستقل مادرید برای ادامه</span><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7/" rel="nofollow">&nbsp;تحصیل در اسپانیا</a><span>&nbsp;و اروپا قطعا انتخابی فوق العاده خواهد بود. دانشگاه مادرید یک دانشگاه تمام دولتی است که در سال 1968 تاسیس شده است. این دانشگاه بیش از 30.000 دانشجو در رشته های مختلف دارد و اعتبار مدرک تحصیلی این دانشگاه بسیار بالا است.</span><br /><span>دانشگاه مستقل مادرید بصورت کلی دارای 2 ساختمان ...

Read more : ادامه تحصیل در دانشگاه مستقل مادرید اسپانیاا | بازديدها : 7 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 موضوع پست: اخذ اقامت اسپانیا با سرمایه گذاری در این کشور1
پستارسال شده در: جمعه 19 مهر 1398, 7:08 am 
<p><img class="UserPostedImage" src="https://imgurl.ir/uploads/p08525_.jpg" alt="" /><br /><br /><a title="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اخذ اقامت اسپانیا</a><span>&nbsp;با سرمایه گذاری در این کشور</span><br /><span>یکی از راه های اخذ اقامت&nbsp;</span><a title="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="https://travel.sahelaftab.com/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">اسپانیا</a><span>&nbsp;که حتی شرایط دریافت شهروندی اسپانیا را نیز بسیار تسهیل می کند روش&nbsp;</span><a title="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" href="http://estate.sahelaftab.com/fa/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/" rel="nofollow">سرمایه گذاری در کشور اسپانیا&nbsp;</a><span>است. کشور اسپانیا پس از بحران های مالی به وجود آمده در این کشور و به منظور تامین سرمایه های لازم برای تجهیز و به روز رسانی زیر ساخت های مختلف ...

Read more : اخذ اقامت اسپانیا با سرمایه گذاری در این کشور1 | بازديدها : 6 | پاسخ ها : 0 | انجمن : انجمن دانستنیهای عمومی

بالا
 [ تعداد مبحث ها 472 برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5 ... 48


Last 10 active topics


انجمن آشپزی و خانه داری

بدون پست جديد هر آنچه برای نظافت و پذیرایی نیاز دارید
نمایش آخرین ارسال

انجمن دانش و فناوري کامپیوتر

بدون پست جديد طراحی سایت شبیه سایت آپارات
نمایش آخرین ارسال

انجمن مطالب عمومی

بدون پست جديد ویژگی مراکز معتبر عرضه دام زنده به چه صورت است ؟
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد سازنده انواع سردخانه
نمایش آخرین ارسال

انجمن دانستنیهای عمومی

بدون پست جديد بورسیه تحصیلی دوره دکتری در اسپانیا
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد بهترین شهرهای اسپانیا برای ادامه تحصیل
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد بهترین شهر اسپانیا برای زندگی
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد انواع بورسیه تحصیلی در اسپانیا
نمایش آخرین ارسال

انجمن آموزش نرم افزار

بدون پست جديد دانلود رایگان فیلم های دوره آموزشی MCITP
نمایش آخرین ارسال

انجمن پيشنهادات و انتقادات

بدون پست جديد انتقادشهروندان ازعملکرد شهرداری میلاجرد واداره برق
نمایش آخرین ارسال

ورود

نام کاربري:   کلمه عبور:   مرا در هر بازديد به ياد داشته باش !  

آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات

تعداد پست ها 19013 | تعداد مبحث ها 4481 | تعداد کاربران 4569News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
MilajerdSoftwareGroup Powered by: M.S.G | base on: phpbb 3.0.12 | Persian translator: Maghsad
phpBB SEO